thiết kế xe Ford Ranger

Giới thiệu Ford Ranger – Chuẩn mực mới trong dòng xe bán tải

Ranger mới là một chiếc xe có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ, chính vì vậy đã làm mất đi

Giới thiệu xe Ford Ranger mới và giá xe

Thiết kế bên ngoài của xe All-new-Ranger có sự thay đổi lớn dưới chính sách sản phẩm toàn cẩu của